Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474

סביבת ענן -
גוגל קלאסרום

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה. 
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

נכנסים
לסביבת
גוגל

איך נכנסים לסביבת גוגל?

איך נכנסים?
בסיסי

פתיחת כיתה
וירטואלית

מקימים כיתה וירטואלית בקלאסרום

פתיחת כיתה
בסיסי

שיתופיות
ב"זרם"

מפרסמים הודעות בזרם הכיתתי

מתכתבים בזרם
בסיסי

עבודה שיתופית כיתתית ב"זרם"

משתפים במליאה
מתקדם

אזור
המטלות

איזור עבודות הכיתה – איזור לארגון הלמידה ולמתן מטלות ובחנים

מכינים משימות
בסיסי

הכנת חומרי למידה מראש ופרסום בזמן מתאים

מתזמנים
מתקדם

משוב מיידי לתלמיד

משוב מיידי
מתקדם

חומרי
למידה

יחס אישי באמצעות מטלות

יחס אישי
מתקדם

מארגנים את החומרים והידע ב-Google Drive

מארגנים ידע
בסיסי

שימוש
בgoogle drive

יצירת תרשימים, מארגנים גרפיים ועריכת תמונות

מנגישים מידע
מתקדם

קיר שיתופי חינמי

שיתופיות
מתקדם

יצירת שאלון בForms

הוראה מבוססת נתונים
מתקדם

כלים

מכירים את מסמכי Sheets של גוגל

Sheets
בסיסי

תלמידים מכירים לעומק את ה-slides של גוגל

slides לתלמידים

מכירים את מסמכי Docs של גוגל

Slide
בסיסי

מכירים את מסמכי Docs של גוגל

Docs
בסיסי