Group 92
Group 68
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474

סביבת ענן -
גוגל קלאסרום

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה. 
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Group 311
Path-2016
Path 5477
Path 5497
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

נכנסים
לסביבת
גוגל

איך נכנסים לסביבת גוגל?
איך נכנסים לסביבת גוגל?

איך נכנסים?
בסיסי

איך נכנסים?
בסיסי

פתיחת כיתה
וירטואלית

מקימים כיתה וירטואלית בקלאסרום
מקימים כיתה וירטואלית בקלאסרום

פתיחת כיתה
בסיסי

פתיחת כיתה
בסיסי

שיתופיות
ב"זרם"

מפרסמים הודעות בזרם הכיתתי
מפרסמים הודעות בזרם הכיתתי

מתכתבים בזרם
בסיסי

מתכתבים בזרם
בסיסי

עבודה שיתופית כיתתית ב"זרם"
עבודה שיתופית כיתתית ב"זרם"

משתפים במליאה
מתקדם

משתפים במליאה
מתקדם

אזור
המטלות

איזור עבודות הכיתה – איזור לארגון הלמידה ולמתן מטלות ובחנים
איזור עבודות הכיתה – איזור לארגון הלמידה ולמתן מטלות ובחנים

מכינים משימות
בסיסי

מכינים משימות
בסיסי

הכנת חומרי למידה מראש ופרסום בזמן מתאים
הכנת חומרי למידה מראש ופרסום בזמן מתאים

מתזמנים
מתקדם

מתזמנים
מתקדם

משוב מיידי לתלמיד
משוב מיידי לתלמיד

משוב מיידי
מתקדם

משוב מיידי
מתקדם

חומרי
למידה

יחס אישי באמצעות מטלות
יחס אישי באמצעות מטלות

יחס אישי
מתקדם

יחס אישי
מתקדם

מארגנים את החומרים והידע ב-Google Drive
מארגנים את החומרים והידע ב-Google Drive

מארגנים ידע
בסיסי

מארגנים ידע
בסיסי

שימוש
בgoogle drive

יצירת תרשימים, מארגנים גרפיים ועריכת תמונות
יצירת תרשימים, מארגנים גרפיים ועריכת תמונות

מנגישים מידע
מתקדם

מנגישים מידע
מתקדם

קיר שיתופי חינמי
קיר שיתופי חינמי

שיתופיות
מתקדם

שיתופיות
מתקדם

יצירת שאלון בForms
יצירת שאלון בForms

הוראה מבוססת נתונים
מתקדם

הוראה מבוססת נתונים
מתקדם

כלים

מכירים את מסמכי Sheets של גוגל
מכירים את מסמכי Sheets של גוגל

Sheets
בסיסי

Sheets
בסיסי

תלמידים מכירים לעומק את ה-slides של גוגל
תלמידים מכירים לעומק את ה-slides של גוגל

slides לתלמידים

slides לתלמידים

מכירים את מסמכי Docs של גוגל
מכירים את מסמכי Docs של גוגל

Slide
בסיסי

Slide
בסיסי

מכירים את מסמכי Docs של גוגל
מכירים את מסמכי Docs של גוגל

Docs
בסיסי

Docs
בסיסי