אתר
המורים
והמורות
הירושלמי

Mask Group 106

ארגז כלים
פדגוגי וטכנולוגי

Mask Group 106

למידה מבוזרת
בסביבת ענן

לסטודיו

בואו נעבוד יחד!

מרחב מנהלים
וצוותים מובילים

הסטודיו הקרוב

רשתות חברתיות ודימוי גוף

9

נובמבר

הסטודיו הקרוב

חודש המודעות לאלימות נגד נשים

2

נובמבר

הערכה בלמידה מרחוק

כלים ללמידה מרחוק

קורונה
בבית הספר

שאלות ותשובות למורה

שנמשיך לעדכן?

אנחנו שולחים הודעות ועדכונים חשובים מטעם מנהל החינוך