חוזרים על חומר קודם – יוצרים שאלון

חוזרים על חומר קודם – יוצרים שאלון
#סיכום יום
חוזרים על חומר קודם – יוצרים שאלון
# תחילת/סוף יום
חוזרים על חומר קודם – יוצרים שאלון
# שיתופיות
Group 6687

 איך? 

מורה בפתיחת השיעור או בסיכום השיעור שולח לתלמידים שאלון עם שאלות שמטרתם חזרה על החומר ווידוא הבנה עצמאי של המידע שנלמד בשיעור

מה המורה עושה?
מורה יוצר שאלון שמטרתו חזרה על חומר שנלמד, מומלץ שהשאלון יתן לתלמידים משוב מיידי
השאלון יכול להתקיים המטלה בסביבת הענן או להשלח ישירות כקישור לתלמידים 

מה התלמיד עושה?
בפתיחת השיעור מקבל את השאלון ועונה עליו

 למה? 

כדי לבסס את ידיעת החומר, כדי לאתר תלמידים שלא קלטו את הידע בשיעורים הקודמים , כדי לקיים דיונים שמבוססים על ידע
שאלונים עם משוב מיידי מאפשרים לתלמידים באופן מידי לדעת מה מצבם בהתייחס לידע שנלמד 

 כלים לביצוע