פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות על נושא חדש באמצעות סקר