ניהול דיון חכם כאשר לכל תלמיד/ה יש פנאי לחשוב לבד, לעבד עם חבר/ה ורק אז לפנות למליאה