מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה

מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה
# תחילת/סוף יום
מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה
# שיתופיות
מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה
# שילוב תנועה בלמידה
Group 6687

 איך? 

נותנים הוראות ברורות לתלמידים כיצד להשתמש בתרשים הזרימה לפענוח הטקסט (ראו בדוגמא)

המלצה: 

  • רצוי לתרגל שימוש בתרשימי זרימה בכיתה 
  • שימו לב ! תרשימי זרימה עושים סדר בחשיבה לחלק מהתלמידים ולאחרים שאינם חזותיים קשים לבניה ולפענוח 

מה המורה עושה?
יוצר תבנית של תרשים זרימה או משתמשים בתבנית קיימת , כותבים הנחיות או נותנים כותרות שינחו את בניית תרשים הזרימה

  תבנית א להורדה
  תבנית ב להורדה

מה התלמיד עושה?
מזהה את התבנית שעומדת מאחורי הטקסט ומכניס את פרטי המידע מהטקסט על פי התבנית שזיהה

 למה? 

  • הוצאת המסר הגלוי מהטקסט הוא השלב הראשון בדרך להבנתו בצורה מעמיקה . כאשר מתרחשת הקנייה של ידע חדש ללא תיווך מורה משימת הפיענוח היא הדרך לוודא שהתלמידים אכן רכשו את הידע ומוכנים לעבור לשימוש בידע ברמות חשיבה גבוהות יותר 
  • פיענוח באמצעות תרשימי זרימה יעזרו בעתיד לתלמידים לארגן את תהליך הכתיבה שלהם

 כלים לביצוע 

365

יצירת מסמך וורד חדש

מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה
רמה בסיסית 365
מפענחים טקסט/סרטון בעזרת בניית תרשים זרימה
רמה בסיסית גוגל