מעמיקים הבנה ומרחיבים

מעמיקים הבנה ומרחיבים
#סיכום יום
מעמיקים הבנה ומרחיבים
# תחילת/סוף יום
מעמיקים הבנה ומרחיבים
# שיתופיות
Group 6687

 איך? 

מבקשים מהתלמידים קודם להתמקד בידע ולאחר מכן להרחיב את הידע  או להביע עמדה או להסיק מסקנות
המלצה: מומלץ לומר לתלמידים בצורה מפורשת איזו מיומנות חשיבה הם מתרגלים

מה המורה עושה?

יוצר תבנית חשיבה שמובילה את התלמיד להבנות ידע חדש. 

  מצורפת תבנית א להורדה
  מצורפת תבנית ב להורדה

מה התלמיד עושה?
מבין לעומק את מה שלמד וכותב תובנות / דעות או ידע נוסף 

 למה? 

  • הוצאת המסר הסמוי מהטקסט היא הדרך להבנתו בצורה מעמיקה. הבניית ידע דורשת מהתלמידים להשתמש מיומנויות חשיבה גבוהות. 
  • פיענוח באמצעות תרשימי זרימה יעזרו בעתיד לתלמידים לארגן את תהליך הכתיבה שלהם 

 כלים לביצוע 

google

docs

365

יצירת מסמך וורד חדש

מעמיקים הבנה ומרחיבים
רמה בסיסית 365
מעמיקים הבנה ומרחיבים
רמה בסיסית גוגל