לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים

לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים
# תחילת/סוף יום
לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים
# שיתופיות
לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים
# שילוב תנועה בלמידה
Group 6687

 איך? 

המורה יוצר סרטון הסבר או תלמיד שקיבל משימה

אפשרות א':
מורה/תלמיד יוצר סרטון בו הוא מקליט את עצמו מסביר או קורא טקסט הסבר

אפשרות ב':
מורה/תלמיד מוצא סרטון הסבר רלוונטי באינטרנט ומעלה אותו לתלמידים

בחרו אחת מהאפשרויות

 למה? 

כדי שכל תלמיד יוכל לקבל את ההסבר בקצב שלו ויוכל לחזור לכל נקודה בהסבר אנו ממליצים לתת את חומר הלימוד לתלמידים באמצעות סרטונים 

 כלים לביצוע 

365

יצירת מסמך וורד חדש

לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים
רמה בסיסית 365
לומדים משהו חדש – מפעילים את כל החושים בלמידה בעזרת סרטונים
רמה בסיסית גוגל