יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – סיכום ויזואלי של נושא