הקניית ידע חדש – תלמידים מאתרים ומעריכים ידע ושואלים עליו שאלות