דיון סינכרוני בקבוצה

דיון סינכרוני בקבוצה
#סיכום יום
דיון סינכרוני בקבוצה
# תחילת/סוף יום
דיון סינכרוני בקבוצה
# שיתופיות
Group 6687

 איך? 

מה עושה המורה ? 

 • מזמין תלמידים או קבוצת תלמידים לדיון/ הצגת תוצרים 
 • מוביל את הדיון וקובע מסגרת של זמן ומטרה ממוקדת 
 • יכול לפרסם לתלמידים מראש את הזמן שבו ישתתפו בדיון הסינכרוני 
 • נותן מענה לקשיים של תלמידים ויוזם דיוני הסבר בעקבות פניה או שאלה של תלמידים  

מה עושה התלמיד? 

 • נכנס בעקבות הזמנת המורה לדיון הסינכרוני 
 • משתתף פעיל בדיון הן בצ'אט בכתיבה והן בדיבור 
 • מציג תוצרים ונותן משוב על תוצרי עמיתים 
 • יוזם דיונים קבוצתיים כדי לארגן למידה קבוצתית 
 • פונה למורה לקיום דיון בעקבות צורך בהסבר של חומר לימוד שלא הבין 

 למה? 

 • דיון סינכרוני בקבוצה ניתן לקיים במקביל לתהליך הלמידה עצמאי שהתלמידים מקיימים 
 • דיון סינכרוני בקבוצה קטנה של תלמידים מאפשר יצירת שיח פורה וחשיבה משותפת, נותן אפשרות לתלמידים לשאול שאלות ולקיים דיונים שמקדמים תהליך הלמידה עצמאי שלו. 
 • דיון בקבוצה יכול לשמש להצגת תוצרי למידה ומתן משוב עמיתים על התוצרים 

 כלים לביצוע 

365

יצירת מסמך וורד חדש

דיון סינכרוני בקבוצה
רמה בסיסית 365
דיון סינכרוני בקבוצה
רמה בסיסית גוגל