איזור עבודות הכיתה – איזור לארגון הלמידה ולמתן מטלות ובחנים