Group 298
Group 293
Path 28137
Group 296
Group 292
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Group 298

איך עושים למידה
מחוץ לכיתה

למה יוצאים מהכיתה?

בעת היציאה מהכיתה החוצה נפתח בפני המורה והתלמיד עולם שלם של אפשרויות חדשות ללמידה פעילה. מחקרים מוכיחים כי הלמידה בחוץ תורמת לזיכרון טוב יותר של הנלמד, לחיזוק הקשרים החברתיים ותחושת המסוגלות של התלמידים ולאכפתיות כלפי הסביבה.

למידה חוץ כיתית היא חוויתית ודורשת מהתלמיד להתגייס לתהליך הלמידה ולגלות מעורבות גבוהה המפתחת אצל הלומד סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה עצמאית.

Path 28138
Group 293
Group 296
Group 292
Path-2016
Group 297
Path 5497
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group 299
Group 299
Group 299
Path-2009
Asset-25

הכנות

סיור מקדים לפני יציאה עם הכיתה לשטח

סיור מקדים

מכינים את התלמידים ליציאה החוצה

שיעור הכנה

היציאה
הראשונה

חוקרים תופעות בחוץ

חקר בטבע

מתפעלים ממה שמסביב

פליאה וסקרנות

ציד אוצרות – פעילות להיכרות עם המרחב

ציד אוצרות

מגדירים כללים וגבולות ללמידה בחוץ

כללים וגבולות

שיום גבולות- סיפורים במרחב

שיום גבולות 1

יוצרים "מפת שטח"

אוריינטציה במרחב

שיום גבולות- מפת שטח

שיום גבולות 2

פתיחת
שיעור

פתיחה רגועה (סיפור, תה, שיר)

תה וסיפור

עץ רעיונות לפתיחה מפעילה

פתיחה מפעילה

פתיחת מרח"ב – מיומנויות רגשיות חברתיות (SEL)

מיומנויות SEL

מעברים
ואיסוף

משחקים רגליים מגנטיות

רגליים מגנטיות

קריאה משותפת בחיק הטבע

קריאה משותפת

טקס תה לרגיעה ואיסוף

טקס תה

גוף השיעור

למידה מבוססת תוצר בשטח

עבודה בקבוצות

כרטיסיות שיתופיות ללמידה בחוץ

כרטיסיות משימה

אוספים חפצים ויוצרים תמונה

פעילות איסוף חפצים

מתבוננים וממינים את מה שמסביב

מכנה משותף

מעטפה עם משימה

דואר סביבה

סיכום
שיעור ויום

תרגול חשיבה רפלקטיבית

שיח רלפקטיבי

מסכמים את היום בקבוצה

סיכום בקבוצות קטנות

משתפים את כולם בתוצרי הלמידה

שיתוף תוצרים

תיעוד במחברת טבע

יומן טבע