Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497

לומדים מתמטיקה

לפניכם אופציות לגיוון תהליכי הלמידה המתמטיקה ולשילוב תקשוב באופן מושכל
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5497
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

מבוא

כלים לכתיבה מתמטית
כלים לכתיבה מתמטית

כלים לכתיבה מתמטית

כלים לכתיבה מתמטית

כלי לתכנון למידה שבועית במתמטיקה
כלי לתכנון למידה שבועית במתמטיקה

תכנון למידה

תכנון למידה

2

כרטיס
כניסה

פותחים שיעור עם חידות מתמטיות לחידוד המוח
פותחים שיעור עם חידות מתמטיות לחידוד המוח

חידות מתמטיות

חידות מתמטיות

חוזרים על מה שנלמד
חוזרים על מה שנלמד

עושים חזרה

עושים חזרה

לומדים נושא חדש

לומדים באופן עצמאי
לומדים באופן עצמאי

למידה עצמאית

למידה עצמאית

בונים תהליכי למידה עצמאיים בעזרת הדמיות בדסמוס
בונים תהליכי למידה עצמאיים בעזרת הדמיות בדסמוס

דסמוס ללמידה עצמאית

דסמוס ללמידה עצמאית

מעמיקים את ההבנה ומתרגלים בעזרת הדמיות בדסמוס
מעמיקים את ההבנה ומתרגלים בעזרת הדמיות בדסמוס

המחשה בדסמוס

המחשה בדסמוס

מעמיקים הבנה בעזרת הדמיות בגיאוגברה
מעמיקים הבנה בעזרת הדמיות בגיאוגברה

הדמיה בגיאוגברה

הדמיה בגיאוגברה

תרגול

מעמיקים הבנה בעזרת הדמיות בגיאוגברה
מעמיקים הבנה בעזרת הדמיות בגיאוגברה

תרגול עם גיאוגברה

תרגול עם גיאוגברה

מעמיקים את ההבנה בשלבים
מעמיקים את ההבנה בשלבים

תרגול בשלבים

תרגול בשלבים

פותרים בשלבים
פותרים בשלבים

פותרים בשלבים

פותרים בשלבים

עובדים עם תבניות לפיענוח
עובדים עם תבניות לפיענוח

תבניות לפיענוח

תבניות לפיענוח

לומדים מטעויות
לומדים מטעויות

לומדים מטעויות

לומדים מטעויות

תלמידים מלמדים תלמידים
תלמידים מלמדים תלמידים

מלמדים אחד את השני

מלמדים אחד את השני

משוב מיידי

תהליך מסכם

עובדים בקבוצה לשיפור הבנה והישגים
עובדים בקבוצה לשיפור הבנה והישגים

משחקים ולומדים

משחקים ולומדים

הערכת עמיתים – פותרים – בודקים- פותרים – בודקים
הערכת עמיתים – פותרים – בודקים- פותרים – בודקים

פותרים בודקים

פותרים בודקים

בוחן מתוקשב תשובה מיידית
בוחן מתוקשב תשובה מיידית

בוחן מתוקשב

בוחן מתוקשב