תפריטי
למידה היברידית

כלי משוב מיידי

כלים מתוקשבים למשוב מיידי מבוססים על בדיקה אוטומטית של תשובות.

לומדים מתמטיקה

אופציות לגיוון תהליכי הלמידה המתמטיקה ולשילוב תקשוב באופן מושכל

לומדים בשיתופיות

כאן תמצאו דרכים מגוונות לשילוב למידה שיתופית בכל שלב בתהליך הלמידה

יוצרים ומתרגלים

למידה עצמאית מרחוק ללא תיווך ישיר של המורה

לומדים בקבוצה

תלמידים פועלים ויוצרים בקבוצות למידה

שיעור סינכרוני פעיל בזום

לשמור על התלמידים פעילים גם בשיעורי זום

למידת חקר עצמאית

בקרוב

תהליך למידה שבועי

בקרוב

המשך יבוא..

בקרוב