Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474

סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

נכנסים
לסביבת
הטימס

נכנסים לסביבת Teams 365

איך נכנסים?
בסיסי

כיתה
וירטואלית

פתיחת טימס (צוות)= פתיחת כיתה וירטואלית

פתיחת כיתה
בסיסי

סוגי כיתות ב-Teams

סוגי כיתות
בסיסי

אזור
הפירסומים

מה עושים באזור הפירסומים?

מתכתבים
בסיסי

אזור הקבצים
וניהול הידע

מה עושים באזור הקבצים? איך מנהלים את הידע של הצוות

ספריה שיתופית
בסיסי

היכרות עם הענן של 365

ענן ה-one drive
מתקדם

שיתופיות מול פרטיות בתוך הקבצים בטימס

שיתופיות ופרטיות
מתקדם

ערוצים לארגון
וניהול למידה

ערוצים ככלי לארגון למידה וניהולה

יוצרים ערוצים
בסיסי

בונים למידה קבוצתית בערוצים יעודיים

קבוצות למידה
מתקדם

מחברת
הכיתה

המחברת – למידה שיתופית

למידה שיתופית
מתקדם

המחברת – למידה דיפרנציאלית

למידה דיפרנציאלית
מתקדם

מחברת הכיתה – מארגנת את הלמידה 

מחברת התלמיד
בסיסי

מחברת הכיתה – שומרת על חומרי הלמידה שהמורה הכין

מחברת הכיתה
בסיסי

אזור
המטלות

אזור המטלות – יוצרים הערכה מושכלת

מטלות מהמחברת
מתקדם

אזור המטלות – אזור אירועי ההערכה

נותנים מטלה
בסיסי

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

טופס – כלי רב שימושי מבוסס נתונים

טופס ממוחשב
מתקדם

ניהול משימה שיתופית על מנת לבצע הערכה לכל תלמיד

ניהול משימות-planner
מומחה

מעמיקים בכלי אופיס 365 שיתופיים

כלי האופיס
בסיסי