ברוכים.ות הבאים.ות
לפלטפרומת החינוך
הירושלמי השלם!

בסביבת הלמידה שלפניכם ריכזנו את כל המידע, התפיסות הפדגוגיות והכלים שאנשי חינוך ירושלמיים צריכים כדי לעצב למידה רלוונטית ומותאמת לצרכי הלומדים.
מוזמנים.ות להכנס וולעצב לעצמכם.ן תהליכי למידה מגוונים ורלוונטים, כאלו שיאפשרו לתלמידים שונים ללמוד בדרכים שונות

מה זה חינוך ירושלמי?

אנו מאמינים שחינוך רלוונטי הוא חינוך שמכיר בשונות שבין תלמידינו ומקדם את שוויון ההזדמנויות של כל אחת ואחד מהם. מתוך מטרה לטפח למידה עצמאית ושיתופיות בקרב התלמידים והתלמידות. בכיתה הירושלמית נרצה לראות נוכחות פעילה של המורה והתלמידים במרחבים פיסים וירטואלים שונים ולמידה שאינה ממוקדת בציר פרונטלי אחד.
ללמידה זו קראנו למידה מבוזרת.

למידה מבוזרת

הערכים העומדים בבסיס הלמידה המבוזרת הם
גמישות, אחריות ,שייכות ובחירה.
ערכים אלו מכינים את התלמידים לעולם שבו התנאים משתנים בקצב מהיר וצריך מצד אחד לעמוד בקצב השינויים ומצד שני להמשיך להרגיש חלק מקהילה שנותנת יציבות ומפתחת את תחושת השייכות . חינוך שמקדם את יכולתם של התלמידים להתמודד עם תנאי אי ודאות ולבצע בחירות מושכלות שיובילו אותם לחיים של הגשמה אישית.

גמישות

בניה של תהליכי למידה שניתן בקלות להתאימם למצבים משתנים, התמודדות עם אי ודאות, ומתן מקום למגוון רחב של דרכי הוראה וסגנונות למידה.

אחריות

פיתוח לומדים שלוקחים אחריות על תהליך הלמידה ותוצריו , מנהלים את התהליך ואת הזמן שלהם באופן עצמאי . לקיחת אחריות מאפשרת פיתוח של לומד עצמאי שיכול להתקדם וללמוד כל דבר בכל מקום על פי הצרכים המשתנים ועל פי מידת העניין שלו בהם.

שייכות

התייחסות אל הכיתה והקהילה הבית ספרית , כסביבה חברתית שבה התלמידים והמורים חשים קבלה, כבוד, הכלה ותמיכה.

בחירה

הבחירה הנה שכבת הבסיס בתהליך החינוכי, והיא יכולה לבוא לידי ביטוי בבחירת אופני הלמידה, המיומנויות, הכלים, הקצב ועוד. הבחירה מאפשרת הן למורה והן לתלמידים לפעול מתוך עניין, הזדהות ורצון.