מפגש חברתי הקניה דיון

למידה שיתופית מענה על שאלות

משימות אישיות

10-20 דקות

גמיש

גמיש

פנים מול פנים

לומדים ומשתפים

לומדים ויוצרים

קבוצה של עד 10 תלמידים

לתלמיד עצמאי, לקבוצה. לכיתה

לתלמיד עצמאי

יתרונות : מאפשר לתלמידים להתקדם בקצב שלהם, לשאול שאלות ולקבל עזרה סינכרונית פרטנית מהמורה.

המורה מזמין תלמידים למפגשי הסבר של 5-10 דקות

מורה זמין לשאלות תלמידים בווטסאפ או ב-TEAMS או בזרם של הקלאסרום

כל תלמיד לומד באופן עצמאי