ארגון למידה בית ספרית  מסוף אפריל ועד סוף יולי

 ( 10-14 שבועות בערך של למידה )

  • לארגן את הלמידה לתקופה של 10 שבועות  עד סוף השנה 
  • לבנות מערכת שבועית או דו-שבועית שתחזור על עצמה עד סוף השנה 
  • לבנות תהליכי למידה מתמשכים עם תהליך הערכה ברור – שישרת את תעודת סוף השנה 
  • מתן מענה לתלמידים מתקשים – בניית מעטפת פרסונלית  
  • בניית מערכת שעות שתאפשר מעבר מלמידה כיתתית ללמידה בקבוצות

עקרונות מארגנים שיכולים להנחות את בניית מערכת הלמידה מרחוק