תלמידים

חלוקה של כיתות לקבוצות לימוד
יצירת מעטפת תומכת לתלמידים מתקשים

למידה

מיקוד הידע והמיומנויות בכל מקצוע לכל כיתה עד סוף השנה

מורים

עבודה שיתופית של מורים - יצירת מערך תמיכה למורים