סרטוני הדרכה לשימוש בכיתות וירטואליות

כיתה וירטואלית ב ZOOM

כיתה וירטואלית  Google Meet

סביבה ללמידה אינטראקטיבית Nearpod