סביבה ללמידה אינטראקטיבית Nearpod

הדרכה ליצירת סרטונים ללמידה מרחוק