במצגת –

הסבר מהי למידה מרחוק ואיך מקיימים למידה משולבת

הצגת תהליך ההטמעה בבית הספר

התנסות בבניית מערכת שעות שבועית / יומית

התנסות בבניית יחידת למידה

הצגת האתר המוביל לחומרי הוראה ולמידה, לרשות המורים