• חשוב לבחור פעילויות שמתאימות לילד, להקפיד לחזור על סדר היום באופן עקבי במהלך השבוע מה שמסייע לילדים להתרגל ולשתף פעולה, שומר על וויסות ורגיעה.
  • בהינתן שהדבר אפשרי חשוב שהילדים יהיו שותפים בשגרת היום הביתית, התארגנות לפעילות, לארוחות (עריכת שולחן, פינוי, הכנת ארוחה וכדומה), סידור הבית (הורדת כביסה, תלייה). זאת בדומה לאחריות הניתנן לילדים בגן במהלך שגרת היום יום. השותפות של הילדים במהלך השגרה יכול להשתנות מילד לילד ותלוי באופי הפעילות. הילדים יכולים להיות לצד המבוגר או לפעול ביחד איתו.
  • במידת האפשר ניתן ליצור זמנים של התכנסות ללמידת תכנים תוך קריאת סיפור או צפייה משותפת בתכניות טלוויזיה לימודיות כמו פרפר נחמד. התכנים בהם אנו עסוקים במהלך התקופה הקרובה בגנים הינם עונת האביב וחג הפסח. בהמשך נשתף בחומרים, המלצות לסיפורים ופעילויות.
  • במידה וניתן ובהתייחס להנחיות הכלליות- נעודד מפגש עם חבר שגר קרוב לאינטראקציה ומשחק משותף.
  • במידה ויש בני משפחה נוספים בבית שיכולים לקחת חלק באחזקת הסדר יום ובטיפול בילד כדאי להיעזר ולחלק את הזמן.

ארגון הסביבה הביתית:

  • הכנת סדר יום ויזואלי (בעזרת תמונות מודסות, לוח מחיק, כתיבה)
  • ארגון המרחב הביתי כך שהפעילויות ייעשו במקום קבוע בבית בכל פעם (גם זמן מסך במקום קבוע ולא משתנה)
  • הכנת תיבות פעילות- קופסאות או סלסלות הכוללות את האביזרים של כל סוג פעילות בנפרד (תיבה ליצירה, תיבה של התנסות בחומרים וכדומה) אשר יהיו נגישות במהלך אותה הפעילות.