פעילות א-סינכרונית- הכוונה היא לפעילות מקוונת/ וירטואלית או כזו שאיננה קשורה לטכנולוגיה 

פעילות סינכרונית- הכוונה היא לשידורי חי / כולם באותו הזמן.