Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

ארגון הלמידה

בניית תהליך הלמידה – הנגשת טקסט

בניית תהליך הלמידה – משימות פיענוח

ארגון הלמידה

בניית תהליך הלמידה – הנגשת טקסט

בניית תהליך הלמידה – משימות פיענוח

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

בניית תהליך הלמידה

פיענוח הטקסט על ידי סימון צבעים על פי מקרא

הטקסט יוצג לתלמידים ולידו מקרא לפיענוח שלו על פי ההקשר או המיקוד שהמורה בוחר 

אז איך עושים זאת בפועל?

ניתן לבצע זאת באמצעות מצגות
(סלייד של גוגל או פאורפוינט של 365)

  הסבר על סלייד של גוגל

לצפייה בוידאו

  הסבר על פאורפוינט של 365

לצפייה בוידאו

ניתן לבצע זאת במסמכים רגילים
(וורד של 365 או דוקס של גוגל)

  הסבר על וורד של 365

לצפייה בוידאו

לעבודה בזוגות או בקבוצות (שלשה) מומלץ להשתמש במסמכים שיתופיים (שיתופיות בוורד או שיתופיות בפאורפוינט)

 הסבר על שיתופיות בוורד

לצפייה בוידאו

  הסבר על שיתופיות בפאורפוינט

לצפייה בוידאו

לדוגמא:

פיענוח באמצעות תרשים זרימה

פיענוח הטקסט באמצעות זיהוי החלקים השונים שמרכיבים את הטקסט או התהליך המתואר בטקסט יבנה תרשים זרימה

אז איך עושים זאת בפועל?

  קישור לסרטון ליצירת גוגל סלייד

לצפייה בוידאו

  קישור ליצירת גוגל דרו

לצפייה בוידאו

  קישור לסרטון של פאורפוינט ב 365

לצפייה בוידאו

  קישור להסבר איך משתמשים בקובץ שיתופי בפאורפוינט אונליין

לצפייה בוידאו

  קישור להסבר איך משתמשים בקובץ שיתופי בפאורפוינט אונליין

לצפייה בוידאו

  קישור לסרטון ליצירת תרשים זרימה בפדלט

לצפייה בוידאו

לדוגמא:

פיענוח באמצעות שאילת שאלות

מתחילים בעבודה אישית של תלמיד שיפענח את הטקסט על ידי שאילת שאלות על הטקסט . עוברים לעבודה בזוגות התלמידים מחליפים את השאלות שכתבו וביחד בונים רשימת שאלות שמי שיענה עליה ידע ויבין את הטקסט בשלמותו

אז איך עושים זאת בפועל?

  קישור לסרטון של גוגל סלייד שיתופי

לצפייה בוידאו

  קישור לקיר שיתופי של גוגל -jambord

בו ניתן יהיה לכל זוג לפתוח קיר משלו וכל תלמידי הכיתה יוכלו לראות את הקורות השיתופיים ולקבל רעיונות לשאלות

לצפייה בוידאו

  קישור לסרטון של 
פאורפוינט ב-365

לצפייה בוידאו

  קישור להסבר איך משתמשים בקובץ שיתופי בפאורפוינט אונליין

לצפייה בוידאו

לדוגמא:

פיענוח טקסט, תמונה או מפה

אז איך עושים זאת בפועל?

1. THINGLINK –
כלי דיגיטלי שמאפשר הוספת " נקודות חמות"

קישור לכלי לחצו כאן

מדריך להסבר לשימוש בכלי

2. הוספת הערות לתמונה שהעלנו למצגת או תיבות טקסט

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בענן