Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

כיתה לכל מקצוע

כיתת אם לכל המקצועות

כיתה לכל מקצוע

כיתת אם לכל המקצועות

Share on facebook
Share on pinterest
Share on whatsapp

כיתת אם לכל המקצועות

אם אתה מחנך כיתה ורוצה שלתלמידים שלך תהיה סביבה וירטואלית שבה תרוכז הלמידה של כל המקצועות . המשימות של התלמידים ירוכזו במקום אחד , כל המורים המקצועיים יהיו שותפים ואתה כמחנך תוכל לעקוב מקרוב אחר התקדמות התלמידים , כדאי לך לפתוח סביבת למידה מותאמת לכיתה בניהול מחנך ובשיתוף מורים מקצועיים.

 

המלצה :

מתאים לתלמידים צעירים שחשוב שכל חומרי הלמידה יהיו נגישים במקום אחד.

סביבת קלאסרום

  מחנך פותח קלאסרום לכיתתו ומזמין את כל המורים המקצועיים להיות מורים בכיתתו

לצפייה בוידאו

  עיצוב הכיתה

מחנך מעצב את הכיתה

לצפייה בוידאו

סביבת 365

  כל מחנך פותח לכיתתו טימס ומזמין את המורים המקצועיים להצטרף

לצפייה בוידאו

  המחנך מעצב ערוצי הלמידה

בונה ערוצים לפי המקצועות שהכיתה לומדת

לצפייה בוידאו

המחנך פותח את המחברת הכיתתית

  • כל מקצוע מקבל חוצץ בכיתה
לצפייה בוידאו

חומרים נוספים

יעזור מאד להכיר

שליטה בסיסית בענן