בניית
תהליך
למידה
היברידי
בסביבת
ענן

בהוראה ולמידה היברידית מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים)כמו גם במרחב החוץ בית ספרי והביתי. למידה היברדית נותנת מענה לימי שגרה בהם הלמידה מתרכזת בבית הספר כמו גם לימי חירום בהם חלק ניכר מהלמידה תעשה מרחוק והתלמידים יהיו בביתם.

  • מבקשים מהתלמידים לענות על שאלות על ידי שינוי השם שלהם ​
  • שיתוף מסך: משתתפים ועושים משימות שיתופיות
  • חלוקה לחדרים: עובדים בקבוצות
  • עורכים דיונים – מקבלים החלטות