למידה מבוזרת

מהי הוראה
ללמידה מבוזרת?

מה?

למידה היברידית

למידה שניתן לקיימה בכל מקום ובכל זמן. למידה שמשלבת בתוכה צורות למידה מגוונות בכיתה, בחצר, במרחבי הלמידה, למידה מרחוק ולמידה חוץ בית ספרית במינונים משתנים ובהרכבים משתנים.

הוראה ללמידה מבוזרת

היא סוג של למידה הבירדית המתבססת על נוכחות פעילה של המורה והתלמידים במרחבים פיסים וירטואלים שונים ואיננה ממוקדת בציר פרונטלי אחד.

איך?

אנו מבקשים לקדם בבתי הספר הירושלמיים מעבר מהוראה פרונטלית ללמידה פעילה ומפעילה– אותה אנו מכנים הוראה ללמידה מבוזרת.

בהוראה ללמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, העובדים בקבוצות ובהרכבים משתנים תוך שימוש דינמי במרחבי בית הספר (הפיזיים והווירטואליים)כמו גם במרחב החוץ בית ספרי והבייתי( למידה מרחוק) . הוראה ללמידה מבוזרת נותנת מענה לימי שגרה בהם הלמידה מתרכזת בבית הספר כמו גם לימי חרום בהם חלק ניכר מהלמידה תעשה מרחוק והתלמידים יהיו בביתם.

בהוראה ללמידה מבוזרת
התפקידים של המורה
והתלמיד משתנים

המורה

התלמיד

 • תפקידו הוא לעצב ולארגן את תהליכי הלמידה, 
 • לשמש כמלווה ומנחה עבור התלמידים ולהעריך את למידתם. 
 • המורה יכול לנהל את הזמן שלו בכיתה בהתאם לצרכים המשתנים של התלמידים. 
 • הנוכחות הפעילה והמפעילה של המורה מאפשרת לבנות אצל התלמידים תחושת מסוגלות ואוטונומיה, ולסייע להם לרכוש בעלות ואחריות ביחס ללמידה שלהם.
 • תפקידו לנהל את הלמידה ולנהל את הזמן שלו בכיתה
 • ללמוד, לתרגל, ליצור
 • לבחור איפה ואיך נוח לו ללמוד
 • להציג תוצרים ולהעריך את הלמידה שלו.

התלמיד

 • תפקידו לנהל את הלמידה ולנהל את הזמן שלו בכיתה
 • ללמוד, לתרגל, ליצור
 • לבחור איפה ואיך נוח לו ללמוד
 • להציג תוצרים ולהעריך את הלמידה שלו.

מיומנויות בסיסיות
שמפתחת הלמידה
המבוזרת

>> למידה עצמאית

למידה התלמיד מתקדם באופן עצמאי, בהכוונה ובסיוע של המורה. למידה עצמאית היא מיומנות נרכשת, באמצעותה צובר התלמיד ביטחון ביכולותיו האישיות ונעשה "לומד עד" ("Life Long Learner").

>> שיתופיות

למידה המתרחשת במרחב שיתופי שבו מתקיימים יחסי גומלין בין התלמידים, מעודדת תחושת שייכות לקבוצה ומעוררת חשיבה ודיון בין אישי מתוך רגישות ואכפתיות לאחר. שיתופיות היא מיומנות נרכשת באמצעותה רוכש התלמיד יכולת של הקשבה פעילה ומתן משוב מקדם.

סדנא לעיצוב
למידה מבוזרת
בסביבת ענן

בהוראה בלמידה מבוזרת מוקד הפעילות עובר מהמורה אל התלמידים, סביבת הענן משרתת תהליכים אלו ומסייעת למורה ולתלמידים לחולל את השינוי שנדרש בארגון הלמידה. 

בכיתה הפיסית

יש בכיתה לוח וגיר ולמורה קלסר ולתלמידים מחברות וספרים

בכיתה הוירטואלית

מקרן מחליף את הלוח, למורה ולתלמידים סביבה אחת שבה ניתן לקיים למידה שיתופית, למידה עצמאית, לקיים דיונים ולהציג תוצרים. 

הכיתה הוירטואלית בסביבת הענן מוסיפה שכבה נוספת שמאפשרת מעבר מהוראה ללמידה עצמאית ושיתופית 

איך מתקדמים ובונים?
בדרך של למידה יישומית!

אתם מתכננים מהלך למידה בעזרת הסדנא
ובמקביל לומדים כל פעם את הכלי הטכנולוגי הרלוונטי לכם.

הצעות לסידור הכיתה

הכנו עבורך מספר הצעות שיעזרו לך לארגן את הכיתה באופן שבו האחריות על הלמידה עוברת ללומד, השיעור יכול להתנהל במספר מוקדים באופן דינמי, ולך כמורה ניתנת האפשרות להגדיר מחדש את תפקידך ואת מקומך בכיתה, לעבור בקלות משלב ההקניה אל שלבי הנחיה וליווי של לומדים עצמאיים יותר, אשר נפתחים לצורות למידה שונות.