לומדים מדעים בקבוצה

הרשת בנויה בצורה היררכית, עם כמה עשרות קבוצות ברמה העליונה, ועוד כמה עשרות מתחת לכל קבוצה כזו, וכך הלאה. החל מהרמה השלישית, אני בדרך!-כלל, הקבוצות מכילות דיונים, וכן תת-קבוצות הדנות בנושאים יותר ספציפיים מתוך תחום הדיון. בסך-הכל, קיימות כמה עשרות אלפי קבוצות דיון, ובעבר, כל ספק אינטרנט בגודל בינוני ומעלה החזיק שרת קבוצות דיון עם מבחר של כמה אלפים מתוכן. בנוסף, חברות וארגונים אחרים מפעילים שרתי קבוצות דיון בהם מתנהלים דיונים בנושאים הקשורים לארגון. שרתים אחרים (למשל, של ספק אינטרנט) יכולים להחזיק עותקים של קבוצות דיון אלה, ולשלוח אליהן תגובות שהתקבלו ממשתמשים מקומיים.

סרטון
פתיחה

שאלות
לחקירה

בוחן
ידע

מציגים
בסטורי
טלינג

משימת
חקר קבוצתית

איתור מידע
ב - 4 צעדים

No data was found
No data was found
No data was found
No data was found
No data was found