מפה שיתופית

מפה שיתופית

מאגר שאלות

מאגר שאלות

מייצגים דמות

מייצגים דמות

תפיסות שונות

דיון- תפיסות שונות

קריאה שיתופית

מפענחים ביחד טקסט

ביאור מילים

הקניית ידע חדש- מילים קשות

slides לתלמידים

שם כלי זמני בארגז הכלים

חדר בריחה לימודי

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - חדר בריחה ללימוד או סיכום נושא

סיכום נושא ויזואלי

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - סיכום ויזואלי של נושא

תלמידים מלמדים תלמידים

יוצרים ומסכמים ביחד את החומר - תלמידים מלמדים תלמידים

חידון שיתופי

חידון שיתופי

דיבייט - דיון כיתתי

דיון - דיבייט